کلکسیون فرش

قالی اسلیمی ترنج دار تبریز

اندازه 338 * 480 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :