کلکسیون فرش

قالی بخشایش

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 462 * 340 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :