کلکسیون فرش

قالی نقش بندی سراسری

بخشایش (آذربایجان) ، اندازه 397 * 280 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :