در حاشیه

از مواد اولیه خوب هم ممکن است محصول بی کیفیت تولید شود ولی عکس آن محال است!

در جلسه استاندارد سازی مواد اولیه فرش در جمع عزیران شرکت سیرمان یکی از دوستان جناب آقای مهندس شریعتی که از مشاوران ارزنده شرکت می باشند این جمله را بیان نمود که ممکن است از مواد اولیه خوب هم محصول بی کیفیت تولید شود ولی عکس آن محال است یعنی یعنی اینکه هیچوقت و هیچگاه از مواد اولیه نامرغوب محصول کیفی و مرغوبی تولید نخواهد شد .


این جمله خیلی به دلم نشست و همانجا تصمیم گرفتم در اولین فرصت با بیان این جمله به جامعه فرش ایران تلنگری زده شاید موثر واقع شود .
گرانی روز افزون مواد اولیه و نهاده های تولید و رکود حاکم بر بازار فرش این وسوسه را در ذهن تولید کنندگان فرش ایجاد می نماید که شاید با صرفه جویی در مواد اولیه و خرید مواد اولیه ارزان بتواند قدری سودآوری بیشتری داشته باشند لذا بازار مواد اولیه فرش هر روز شاهد کاهش کیفیت است.
استفاده از الیاف مصنوعی قبح خود را از دست داده و امروز علاوه بر نخ های چله ، برای پودها نیز بعضا از پنبه پلی استراستفاده می گردد.
اگر تا دیروز استفاده از ابریشم کجین بعنوان یک ضایعه برای فرش محسوب می گردد ، امروز شاهد استفاده از الیاف پلی استر بجای ابریشم هستیم.خامه های پشمی مشهور به خامه گازوئیلی بخش قابل توجهی از مصرف قالی بافان را به خود اختصاص داده است و به ندرت شاهداستفاده از رنگزاهای طبیعی در رنگرزی خامه قالی هستیم . حساسیتهای گذشته نسبت به ثبات های سه گانه خامه قالی کمتر دیده می شود و حتی برخی سازمانهای شبه دولتی که ادعای مصرف مواد اولیه مرغوب و استاندارد را دارند از مواد اولیه غیر استاندارد استفاده می کنند! خوب است که همه اشخاص حقیقی و حقوقی یک بازنگری اساسی در چگونگی انتخاب مواد اولیه فرش و رعایت استانداردهای حداقلی در آن را داشته باشند .
بازار فعلی مواد اولیه از نظر کیفیت واقعا بحرانی است ضرورت دارد اتحادیه ها و تشکل های متولی فرش حداقل اطلاع رسانی لازم را در خصوص عواقب استفاده از مواد اولیه نامرغوب را نموده و در جهت ایجاد ایستگاه های تامین مواد اولیه مرغوب متقاضیان را مورد حمایت قرار دهند.

عبدالله احراری

منبع :