اخبار فرش

رشد صادرات فرش ایران در سال 93

وی خاطرنشان کرد: در دولت قبل تصمیماتی در فضای سیاسی کشور گرفته شد که اثرات مخرب بلند مدتی بر فرش دارد و یکی از این موارد در هدفمندی یارانه ها پرداخت مستقیم نقدینگی به قالیباف بویژه در روستاها بود که بخش زیادی از فعالان فرش را از دایره تولید فرش دستباف خارج کرد و چه کسی باید این اثرات را گوشزد کند.

وی گفت: در بسیاری از حوزه های صنایع باید قیمت تمام شده کاهش پیدا کند تا بتوان رقابت کرد اما آیا باید در حوزه فرش دستباف این اتفاق بیفتد و زمانی که دستمزد قالیباف نسبت به دستمزد بسیاری از مشاغل دیگر کمتر است باعث کاهش کیفیت فرش دستباف می شود .

رییس مرکز ملی فرش افزود: کشور چین از گردونه رقابت در صنعت فرش دستباف خارج شده و یکی از بهترین مقاصد فرش دستباف ایران و هشتمین وارد کننده بزرگ فرش دستباف از ایران است.

وی گفت: باید بتوانیم با برگزاری چنین کارگاه ها و همایش هایی حداقل یک جرقه و تلنگر برای رویکرد علمی داشتن به این حوزه را تجربه کرد و تا رسیدن به حد مطلوب هنوز راه بسیار است.

کارگر اظهار کرد: مرکز ملی فرش ایران مدافع کارآفرین در حوزه فرش و مشوق ایده ها و نظرات متخصصان این صنعت است زیرا در چارچوب اداری قرار نیست اتفاق خاصی را شاهد باشیم.

وی بیان کرد: دانشگاه و صنعت وجود دارد و بر اساس آن مرکز ملی فرش ایران این آمادگی را دارد که محور این پیوند قرار گیرد.

وی گفت: مرکز ملی در این حوزه سعی دارد با انواع فرآیندهای پشتیبانی و حمایتی مراکز آموزشی را تقویت کند و به همین منظور دوره های آموزشی، انواع پروژه های پژوهشی، تقویت تجهیزات و منابع علمی و برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی برای تقویت رویکرد علمی به فرش را در دستور کار قرار داده است.

رییس مرکز ملی فرش ایران افزود: چهارمین همایش ملی تحقیقات فرش دستباف اواسط سال آینده با رویکرد برون مرزی برگزار می شود که جهش مطلوب در حوزه علمی پژوهشی فرش است.

وی گفت: پیرو توافق نامه صورت گرفته حضور مرکز ملی فرش در بخش استانداردها و بازنگری در سرفصل های هنرستان های فرش دستباف از برنامه های سال 94 این مرکز است.

کارگر با اشاره به اینکه قرار نیست از گذشته فخر بفروشیم گفت: نگاه به گذشته خوب است ولی این کافی نیست و باید کاری کنیم تا آیندگان هم به فعالیت های امروز فعالان این حوزه افتخار کنند.

وی با اشاره به اینکه تابلو فرش بافی درکشور هزار و یک مزیت دارد افزود: این هنر باعث اشتغال خوب شده است و اما باید چارچوبی برای تابلوفرش ها به عنوان یک پدیده انکارناپذیر ترسیم کرد و این کار وظیفه من و شماست.

رییس مرکز ملی فرش ایران خطاب به همه متخصصان جوان حوزه فرش تاکید کرد: لطفا نگاه کارمند مدارانه به این حوزه نداشته باشید و با نگاه کارآفرینی به این حوزه نگاه کنید.

نهمین المپیاد دانش آموزی و دانشجویی فرش دستباف ایران 12 اسفند تا 14 اسفند با حضور دانشجویان و دانش آموزان رشته فرش از سراسر کشور در محل هنرستان مدرس کرمان برگزار شد.

خبرگزاری ایرنا

منبع :