اخبار فرش

اسامی برگزیدگان نهمین المپیاد ملی فرش دستباف اعلام شد

آیین اختتامیه نهمین دوره از المپیاد ملی فرش دستباف ایران با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ این المپیاد علمی و مهارتی که به مدت سه روز و به میزبانی کرمان برگزار شد؛در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی بود که 75 دانشجو از 22 دانشگاه سراسر کشور و 64 دانش آموز از هنرستان های کار و دانش 17 استان کشور در گرایش های "مرمت"، "رنگرزی"، "بافت" و "طراحی" فرش دستباف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

اسامی برگزیدگان به این شرح اعلام می شود:

بخش دانش آموزی

بخش دانش آموزی گرایش رنگرزی

زهرا مومنی از اصفهان – رتبه اول

حبیبه شبرنگ زاده از کرمان – رتبه دوم

زهرا دلروز از اصفهان- رتبه سوم

بخش دانش آموزی گرایش طراحی

هانیه علوی از تهران – رتبه اول

سارا خوشرو از خراسان رضوی – رتبه دوم

مهلا حسین زاده از کرمان- رتبه سوم

بخش دانش آموزی گرایش بافت

سیده ناهید هاشمی نژاد از خراسان رضوی – رتبه اول

فاطمه السادات موسی آبادی از خراسن رضوی – رتبه دوم

مهسا نوروزپور خدا شهری از تهران - رتبه سوم

بخش دانشجویی

بخش دانشجویی گرایش رنگرزی

مهران توانا از دانشگاه علم و هنر یزد – رتبه اول

ریحانه میری از دانشگاه هنر تهران – رتبه دوم

صبا اشرف از دانشگاه شهید باهنر کرمان - رتبه سوم

بخش دانشجویی گرایش طراحی

معصومه آفتابی از دانشگاه هنر تهران – رتبه اول

مهری مالکی از دانشگاه شهرکرد – رتبه دوم

پریسا قاسمی میرزایی از دانشگاه کاشان - رتبه سوم

بخش دانشجویی گرایش بافت

شیوا سلطان افغان از دانشگاه بیرجند – رتبه اول

زری پناهی از دانشگاه سمنان – رتبه دوم

عباس نظری از دانشگاه هنر اصفهان - رتبه سوم

بخش دانشجویی گرایش مرمت

مرتضی جعفری از دانشگاه هنر اصفهان – رتبه اول

شهاب احمدوند از دانشگاه هنر اسلامی تبریز – رتبه دوم

نسیم فیض الهی دهکردی از دانشگاه شهرکرد - رتبه سوم

مرکز ملی فرش

منبع :