کلکسیون فرش

قالی هریس آذربایجان شرقی

 اندازه 375 * 415 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :