در حاشیه

ظرفیت فرش محدود است! بافندگان فعلی فرش را فقیر‌تر ننمایم!

فرش دست باف در چهار دهه گذشته همواره با برخی اقدامات و شعارهای احساسی همراه بوده است. شعار‌ها و جملاتی که ناشی از عدم رویت واقعیتهای حاکم بر فرش دست باف است.


بیان شعارهایی همانند اینکه می‌توان از فرش به عرش اقتصادی رسید و امثالهم باعث گردید که تولید انبوه فرش دست باف انجام گردیده و در نتیجه تعادل عرضه و تقاضا به هم خورده و سیر نزولی قیمت فرش دستباف در بازرهای جهانی آغاز و نهایتا فرش از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل گردد.
در روزهای فعلی نیز برخی سخننان، شعار‌ها، مصاحبه‌ها و عملکرد‌ها نشان می‌دهد که هنوز هم مسولین نسبت به فرش توهم دارند و متوجه این نکته نیستند که به دلیل نبود تقاضای کافی بسیاری از بافندگان کارگاهای قالی باف را ترک نموده و یا اینکه به دلیل رکود بازار فرش کارفرمایان از پرداخت دستمزد آبرومندانه به بافندگان عاجز هستند.

اینکه مرکز ملی فرش با همکاری برخی سازمان‌ها از جمله بسیج سازندگی در تلاش است بخشی دیگری از آحاد جامعه را به عنوان بافنده به جامعه فرش ایران اضافه نماید و اسم ان را اشتغال بگذارند صرفا یک توهم است!

توهمی که تا آنجا غلیظ می‌گردد که معاون محترم استاندار خراسان شمالی از وجود ظرفیت ۲۴۰۰۰ نفری اشتغال در خراسان شمالی می‌گوید یا در همین شرایط فقط ۴۰ نفر مربی جهت توسعه کمی قالی بافی در بین نیروهای متقاضی بسیج توسط اتحادیه صادر کنندگان فرش خراسان رضوی و سازمان صنعت معدن آموزش داده شده و جالب اینجاست که در جمع همین مربیان رییس اتحادیه فوق خبر از کاهش شدید صادرات فرش می‌دهد!

این در حالیست که در همین یک ماه گذشته اخبار ملال آوری در رسانه‌ها از وضعیت فرش در استانهای کشور منتشر شده است اخباری همانند تار عنکبوتی برروی دارهای قالیبافی کاشمر یا کاشان یا به نقل قول از رییس اداره فرش استان زنجان که اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند شاهد تعطیلی کامل کارگاههای قالی بافی این استان خواهیم بود و یا .....

فرصت را مغتنم شمرده یک بار دیگر از تمامی عزیزان دعوت می‌کنم منابع اعتباری و بودجه‌ای محدود را همانند گوشت قربانی تقسیم ننمایند و از پراکنده کاری و انجام امورری که هیچ خروجی برای فرش دستباف ندارد پرهیز نمایند!

عبدالله احراری

منبع :