کلکسیون فرش

قالیچه نقش هندسی هریس

آذربایجان شرقی ، قرن نوزدهم میلادی منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :