رنگ و رنگرزی

در مورد گياه روناس (3)

ویژگیهای روناس:طبق گفته استاد حیاتی در مورد روناس که می‌گویند: «روناس گیاهیست علفی پایا به ارتفاع ۵/۰ تا ۵/۱ متر که به حالت وحشی در منطقهٔ مدیترانه از اسپانیا تا آسیای صغیر و همچنین شمال آفریقا و برخی نواحی آسیا می‌روید.»


طبق همین گفته آقای چغایی می‌فرمایند: «روناس گیاهی است علفی و پایا با ارتفاع ۵/۰ تا ۵/۱ متر که به شوری بسیار مقاوم است.»
در ادامه استاد حیاتی می‌فرمایند: «ساقه خشن این گیاه چهارگوش بوده است و پوشیده از خارهای کوچک و قلاب مانندی است که بدان وسیله به تکیه‌گاه ارتباط پیدا می‌کند این خارهای کوچک در کنارهای برگ و گلبرگهای میانی نیز دیده می‌شود. برگهای روناس بیضوی،دراز نوک تیز است و با آنکه به ظاهر مجتمع به تعداد ۶ تایی در طول ساقه دیده می‌شود معهذا بیش از ۲ تای آن‌ها برگ نیست و بقیه استپدلهای با ظاهر برگ مانندی می‌باشند. گل‌ها کوچک و زردرنگ و مجتمع بصورت چیزهای متعددی در محور سلیقه و یا در قسمتهای انتهایی آن است. میوه آن بصورت سته، گوشدار و به رنگ قرمز تیره است. قسمت مورد استفاده آن اعضای زیرزمینی آن یعنی ریزوم و ریشه آن است به ضخامت انگشت وبه طول یک متر است. پوست ریشه گیاه روناس قهوه‌ای رنگ است که کمی متمایل به قرمز می‌باشد. شکل ۱-۳ و به سهولت از طبقات پایین خود که به رنگ قرمز، روشن، یا مایل به زرد داشته جدا می‌شود. طعم آن بسته به مدت زمان ماندن در خاک شیرین یا تلخ است. روناسی که کمتر در خاک بماند شیرین‌تر از روناسی است که بیشتر در خاک مانده است.»

سازمان صنایع دستی در مورد روناس مطلبی به چاپ رسانده است که چنینی می‌نویسد:
کتاب مواد رنگی طبیعی در صفح ۶ – ناشر: صنایع دستی ایران – بهمن ۱۳۶۲
ماده‌ای که به وسیله آن رنگ را روی لیف ثابت می‌کنند.

 

 

منبع :