کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی هریس

آذربایجان شرقی ، اندازه 376 * 577 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :