نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل شصتم)

فرش  قفقاز (کازاک) نمونهٔ قالی را که در تصویر می‌بینید مردم آذربایجان تولید می‌کنند، این فرش‌ها دارای دو یا سه نقش هندسی همراه با نقوش حاشیه‌ای به شکل حاشیهٔ خرچنگی که با گلهای زینتی به هم وصل شده اندمی باشد.

ساختار این قالی‌ها را پشم تشکیل می‌دهدو پرز نسبتا عمیقی دارد.رنگ اصلی قالی‌های کازاک قرمز پررنگ و تنالیته‌های سبز و زرد می‌باشد. طرح این فرش به عنوان گروه ابری کازاک مشهور است زیرا در تزیین ترنج‌های آن از ابر استفاده شده است. از دیگر ویژگی‌های طرح‌ها و نقوش کازاک شباهت نسبی آن به تاج امپراطور روسیه است که دو عقاب می‌باشد. فرش کازاک همواره در اروپا به خاطر کیفیت بالا پرطرفدار بوده است.

ترجمه: عبدالله احراری

منبع :