نواحی و مناطق قالی بافی

قالی چالشتر

روستای چالشتر در فاصله هشت کیلومتری غرب شهرکرد، مرکز استان چهار محال و بختیاری به مدت چهار قرن مرکز حکومت و حکمرانی خوانین بختیاری بود که این موضوع تا دهه اول حکومت پهلوی تداوم داشته است.

امروزه چالشتر یكی از مناطق شهرِ شهركرد محسوب می‌شود. «چالِش تُر را مرکب از دو کلمه «چالش» و «تُر» می دانند. بنابر بیان صاحب برهان قاطع و دیگر فرهنگ ها «چالش» را به معنای جنگ، نبرد و «تُر» را به معنی میدان، محل و پسوند مکان بیان کرده اند. بنابراین چالش تر به معنای میدان جنگ می باشد.» (قانی، 1389: 2).

چالشتر یكی از قدیمی‌ترین و فعال‌ترین مناطق قالی‌بافی با خصوصیات روستایی در چهارمحال و بختیاری می‌باشد كه در این زمینه دارای شهرت جهانی است. «مهم‌ترین ویژگی قالی چالشتر استفاده از مواد اولیه مرغوب و رنگرزی مناسب به همراه بافت ممتاز و منحصر به فرد می‌باشد. شادابی و زنده بودن طرح‌ها و رنگ‌های به كار رفته باعث به وجود آوردن یكی از زیباترین قالی‌ها شده است.» (ژوله، 1381: 201). از معروف ترین قالی های چالشتر که شهرت جهانی در بازارهای فرش اروپا را به خود اختصاص داده و در همه جا آن را منسوب به چهارمحال می دانند، قالی های طرح خشتی این منطقه می باشد.

منبع : مریم قنبری عدیوی

منبع :