اخبار فرش

تجارت و بازاريابی مشكل اصلی فرش دستبافت خراسان شمالی است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی تجارت و عدم بازاريابی را دو چالش مهم در حوزه فرش دستبافت اين استان عنوان كرد.


 یحیی نیكدل با اشاره به پتانسیل های توسعه ای خراسان شمالی در حوزه های مختلف، اظهار کرد:این استان در بخش ها و حوزه های مختلف ظرفیت بالایی دارد و فرش دستبافت تنها یكی از ظرفیت های خوب استان است.

وی تنوع فرش دستبافت خراسان شمالی را هنر قومیت های مختلف استان برشمرد و افزود: در حال حاضر ۱۰ نقش كردی و ۹ نقش تركمن در حوزه فرش دستبافت استان وجود دارد.

نیكدل با اشاره به اینكه رفع مشكلات و دغدغه های بافندگان فرش استان باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح كرد: باید به سلامت محیط كار، بیمه، سلامت بافندگان و ... توجه بیشتری شود تا آنها بدون دغدغه و نگرانی این هنر ارزشمند را در استان حفظ کرده و به نسل های بعد انتقال دهند.

نیدكل تجارت و عدم بازاریابی را از مشكلات مهم حوزه فرش دستبافت استان عنوان كرد و گفت: برای رفع این مشكل باید نمایشگاه هایی راه اندازی شود تا هنرمندان فرش دستبافت خراسان شمالی هنر خود را در معرض دید قرار دهند.

وی افزود: اگر دستگاه های اجرایی تعامل و همكاری خوبی با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان داشته باشند بسیاری از مشكلات فرش دستبافت خراسان شمالی رفع و این صنعت ارزشمند احیا می شود.

نیكدل اظهار داشت: فرش دوروی تركمن روستای دویدخ شهرستان راز و جرگلان تنها نمونه ای از هنر فرش دستبافت خراسان شمالی است كه در بحث جذب، بازاریابی و صادرات آن باید تلاش شود.

به گفته وی نفیس ترین فرش های دوروی تركمن و ابریشمی در این روستا و با مواد ۱۰۰ درصد طبیعی بافته می شوند.

مدیركل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: تاكنون ۹ نقش فرش دستبافت استان به ثبت جهانی سازمان یونسكو رسیده است.

خبرگزاری مهر

منبع :