نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل شصت و دوم)

فرش قفقاز (شیروان) این فرش از نظر تکنیک بافت مشابه قالی شمارهٔ قبل می‌باشد. رنگ‌هایش روشن و خالص بوده و زمینهٔ فرش با ستارگان و گلهای زینتی پوشیده شده است.

پرندگانی همانند قو و طرح شاخ قوچ در قالی‌های شیروان دیده می‌شود.اندازهٔ فرش شیروان از ۵/۳* ۵/۱ متر تجاوز نمی‌کند.
مهم‌ترین مناطق قالی بافی منطقهٔ قفقاز عبارتند از:
۱- دربند در قسمت شرقی قفقاز در حاشیهٔ دریای خزر
۲- کوبا واقع در شمال شرقی قفقاز
۳- ایروان ولاقع در غرب قفقاز
۴- تفلیس واقع در قسمت مرکزی قفقاز
۵- گنجه واقع در قسمت جنوبی قفقاز
۶- سوماک واقع در جنوب کوبا
۷- باکو که در ضلع غربی دریای خزر واقع شده است

ترجمه: عبدالله احراری

منبع :