در حاشیه

سازمان صنعت و معدن وتجارت استان تهران یک گام به جلو!

در روزهای گذشته در خصوص حیف نمودن اعتبارات آموزشی فرش در استان‌ها مشروحا صحبت کردم، به کاربران محترم سایت عرض کردم که سازمانهای صنعت و معدن وتجارت استان‌ها با اعتبارات آموزشی فرش به مثابه گوشت قربانی برخورد نموده، گا‌ها از آن به عنوان چاله پر کن هزینه‌های اداری، برخی مواقع نیز این اعتبار صرف برگزاری دوره‌های آموزشی می‌گردد!


در روزهای اخیر شاهد برگزاری چند دوره تخصصی از طرف سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بودم که صرف نظر از کیفیت برگزاری دوره که اطلاعی از آن ندارم حداقل دو ویژگی بارز داشت اول آنکه به تمامی تشکل‌ها فرش اطلاع رسانی شده و در فضای مجازی بالاخص با زحمات دوست عزیزم آقای معماریان انعکاس وسیعی داشت .
از همه مهم‌تر اینکه این دوره‌ها به گونه‌ای طراحی شده که عمدتا کاربردی است و می‌تواند زمینه‌های ارتقای مهارت فرش و مشاغل جانی آن را فراهم نماید اینکه اداره فرش استان تهران موفق شده که بر روی دوره‌های تخصصی فرش و ویژه شاغلین درون بخش فرش برنامه ریزی نماید موفقیت بزرگی است یقینا اگر ما بتوانیم بجای برگزاری صد‌ها دوره فاقد کیفیت و کور دوره‌های کاربردی، تخصصی و هدفمند اجرا نماییم هم مورد استقبال قرار گرفته و هم موجب ارتقای دانش فنی فعالان فرش دستباف می‌گردد و برگزاری و تدارک دوره‌های آموزشی آشنایی با نرم افزار‌ها ی طراحی، رفو‌گری مقدماتی و پیشرفته، بازاریابی و... را ستوده امیدوارم از نظر کیفی نیز از استانداردهای لازم برخوردار باشد برای عزیزانم در تشکلهای فرش تهران و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بالاخص خانم اسماعیلی رییس اداره فرش استان تهران آرزوی توفیق روز افزون دارم.

عبدالله احراری

 

منبع :