در حاشیه

دوره آموزش ارتقای مهارت رفوگران و مرمت کاران فرش دستباف

گزارش تصویری از دوره آموزشی رفوگران در اتحادیه صنف فروشندگان فرش تهران

 

 

با تشکر از آقای عبدالمحمدی مدیر اجرایی اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران

 

منبع :