نواحی و مناطق قالی بافی

بررسی انواع سرپرده با تاکید بر سرپرده ترکمن (5)

رنگبندی و رنگرزی


درگذشته برای بیشتر پشم های ترکمن صحرا از رنگ های طبیعی و گیاهی مانند ( پوست انار ، انواع گیاهان صحرایی ( چوب بویا )،خاکستر چوب ( ازدار)، زرد چوبه، روناس و نیل ) استفاده می‏کردند، اما امروزه بیشتر از رنگ های شیمیایی استفاده می شود که کیفیت رنگ های گیاهی را ندارد، درنتیجه صادرات فرش ترکمنی برخلاف گذشته رونق خود را در بازار جهانی از دست داده است .
«ترکمن ها بیشتر از رنگ های قرمز سیر درکنار قهوه ای شتری که عمده رنگ های قالی ترکمن است استفاده می کنند. سایر رنگ های مورد استفاده ترکمن ها عبارتند از قرمز لاکی، آبی سرمه ای، سبز پر رنگ، سفید، سیاه و بژ (ژوله، 1381: 208).
در اینجا معادل فارسی و ترکمنی برخی رنگ های مورد استفاده را ذکر می کنیم :
1- نارنجی لاکی ( فارسی )،
2- قونگری ( قهوه ای )،
3- ناسی سبز تیره ( زیتونی سیر )،
4- گوک سرمه ای،
5- یاشیل سبز،
6- قره سیاه،
7- آق سفید( غزلجه،1387،6)

منبع :