اخبار فرش

مسابقه طرح و نقشه فرش دستباف استان های تهران، قزوين، مازندران، گيلان، سمنان و البرز

در راستای حفظ، ارتقاء و توانمندی فرش دستباف در بازارهای بين المللی، وايجاد خلاقيت و نوآوری در طرح و نقش و ايجاد انگيزش در بين هنرمندان مخصوصاً در ميان هنرمندان جوان مسابقه آثار برگزيده طرح و نقشه فرش دستباف، با پشتيبانی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و توسط انجمن علمی فرش ايران، با اهداف ذيل برگزار می گردد.

- شناخت توانايی طراحان و نقاشان فرش منطقه در ايجاد آثار بديع ونو.

- نمايش بخشی از توانمنديهای طراحی فرش کشور در قالب نمايشگاه آثار و نقد بررسی طرح ها و نقشه های فرش.

- الگوسازی جهت ابداع طرح های با کيفيت، با حفظ اصالت های فرش ايران.

- توجه به سلايق مصرف کنندگان فرش ايران و هماهنگی توليد طرح و نقشه فرش با نياز بازار مصرف.

- ايجاد حس رقابت در بين طراحان جوان و زمينه آشنايی فعالان توليد فرش با آثار ايشان.


شايان ذکر است که مسابقه با رويکرد کلی ابداع و نوآوری در طرح و رنگ فرش دستباف ايران در دو شيوه برگزار می گردد:

-1 شيوه گردان و در قالب اصول و پايه های طراحی سنتی که شامل آثار سياه قلم و رنگی می باشد.

-2 شيوه شکسته و ذهنی و براساس اصالت های فرش مناطق انتخاب خواهند شد.


فراخوان مسابقه


مسابقه در دو شيوه مذکور و در دو سطح حرفه ای و دانشجويی برگزار و به نفرات اول تا سوم هر بخش جوايزی اهدا می گردد. همچنين جايزه ويژه ابداع و نوآوری با انتخاب هيات داوران نيز به يک اثر در هر بخش اهدا می شود.

شرايط شرکت در مسابقه:

-     شرکت کنندگان می بايست ساکن يکی از استان های تهران، قزوين، مازندران، گيلان، سمنان و البرز باشند.

-     نقشه هايی که به صورت کامپيوتری تهيه شده اند بايد در ابعاد واقعی پرينت شده و ارسال گردند.

-    طراحان می بايست فرم شرکت در مسابقه و فرم شناسنامه طرح برای هر نقشه را تکميل و به همراه نقشه ها ارسال فرمايند. بديهی است نقشه  های بدون فرم شناسنامه از مسابقه خارج خواهند شد.

-     شرکت کنندگان بخش دانشجويی، می بايست کپی کارت دانشجويی خود را نيز ارسال فرمايند.

-     طرح ها و نقشه های ارسالی ناقص، وارد بخش داوری نخواهند شد.

-     طراحان می تواند حداکثر با 3 طرح در مسابقه شرکت فرمايند.

-     طراحان در ارسال آثار در ابعاد، رجشمار آزاد هستند.

-     بعد از پايان مراحل داوری و مسابقه با هماهنگی طراحان نقشه ها عودت داده خواهد شد.

-     دبيرخانه مسابقه، مالکيت معنوی و مادی نقشه های ارسالی را در اختيار ارسال کننده می داند.


دريافت فرم فراخوان


 مهلت ارسال آثار: تا پايان روز 24 اسفند ماه 93

نشانی ارسال آثار: تهران، ضلع شمال غربی ميدان وليعصر، کوچه ارژنگ، پلاک1، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، طبقه اول، اداره  فرش،  کد پستی: 1415814888 

تلفن : 43-021883211141

تارنما: www.teh.mimt.gov.ir 

تلفن انجمن علمی فرش ايران:  02181032229

انجمن علمی فرش ایران

منبع :