اخبار فرش

آمار ارائه شده در مورد فرش استان درست نيست

آمار ارائه شده در مورد فرش استان درست نیست.

مشاور مرکز ملی فرش ایران با بیان این مطلب گفت: واقعیت‌های فرش استان را باید، آن طور که هست ببینیم، نه آن طور که دوست داریم.تورج ژوله ادامه داد: آمار ارائه شده در این بخش درست نیست و قیمت‌های عنوان شده برای فرش تمام ابریشم دویدوخ نیز منطقی نیست و بزرگ نمایی شده است. وی بیان کرد: به این قالیچه باید هویت بخشید و برای ارتقای کیفیت آن به بافندگان آموزش‌های لازم را ارائه داد.

این پژوهشگر فرش ادامه داد: اتفاقات کنونی در بخش فرش استان به نفع برنامه‌های زیربنایی فرش خراسان شمالی نیست. وی اظهار داشت: شیوه کنونی برای سال‌های آینده جوابگو نیست و باید شرایط موجود در همین مقطع تثبیت شود و کیفیت فرش استان افزایش یابد و سپس برای بهبود شرایط موجود برنامه ریزی مناسبی انجام شود. ژوله با اشاره به لزوم سپردن کار به دست افراد کاردان ادامه داد: فرش دستباف استان، محصول صنعتی نیست و برنامه تولید انبوه با حفظ بافت سنتی فرش سازگاری ندارد. وی پیشنهاد کرد: کارگروه‌های تخصصی فرش دستباف در استان تشکیل و فرش استان بازبافی، روزآمدسازی و هویت بخشی شود. وی با بیان اینکه خراسان شمالی به اندازه کافی هنر دارد، ادامه داد: استان با کمبود مهندس فرهنگی و هنری مواجه است و کار کار‌شناسی از دریچه فرهنگی و هنری برای احداث شهرک تخصصی فرش انجام نشده و شاید نیازمند توقف کار در این مرحله و بازنویسی برنامه هاست.

خراسان شمالی

منبع :