در حاشیه

تجلیل از پیشکسوتان و خبرگان عرصه رفوگری فرش در مراسم پایانی کارگاه آموزشی مرمت

گزارش تصویری

با تشکر از آقای عبدالمحمدی مدیر اجرایی اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران

منبع :