کلکسیون فرش

قالیچه بیجار

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 233 * 352 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :