اخبار فرش

فرش سنقر نماد فرهنگ و هنر شهرستان سنقروکلیایی است

نماینده مردم سنقرو کلیایی فرش را نماد فرهنگ و هنر این شهرستان دانست و گفت: ساماندهی مراحل مختلف از تولید تا فروش محصول برای احیای صنعت فرش در این شهرستان ضروری است.

به گزارش خبرنگار سهیل سنقر جلسه بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای فرش سنقرو کلیایی با حضور دکتر حمید کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران، نماینده مردم، فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران وپشتیبانهای شرکت فرش این شهرستان ظهر روز جمعه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه محمد ابراهیم محبی با بیان اینکه فرش سنقر متولی واحدی ندارد و فرشبافان سرمایه های مملکت هستند اظهار داشت :شهرستان سنقر دارای پتانسیل بالای تولید فرش دستباف است و می طلبد یک نفر از کارمندان دولت با هماهنگی رئیس مرکز ملی فرش ایران فقط پیگیر بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای فرش سنقرو کلیایی باشد چرا که این کار ارزش خواهد داشت و جواب هم خواهد داد.

وی تشکیل اینگونه جلسات را برای پیشرفت و توسعه فرش دستباف مؤثر دانست و اظهار داشت: آسیب هایی که به شرکتها و تعاونی های فرش دستباف شهرستان وارد شده است را باید با هم اندیشی و ارائه راهکارهای عملی پیگیری و برطرف کرد ،و از عواملی که منجر به رکود تولید فرش در شهرستان می شود جلوگیری کنیم.

نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی فرش را نماد فرهنگ،هنر،صنعت و اشتغال و توسعه این شهرستان دانست و گفت: ساماندهی مراحل مختلف از تولید تا فروش محصول برای احیای صنعت فرش در این شهرستان ضروری است.

محمد ابراهیم محبی از پیگیری برای پرداخت به موقع تسهیلات فرش بافی از طریق صندوق مهر امام رضا(ع) خبر داد و همکاری و هماهنگی مسئولین و متولیان حوزه فرش را برای احیاء دوباره این صنعت مورد تاکید قرارداد.

مدیران تعاونیهای فرش سنقرو کلیایی هم مسائل، مشکلات و ظرفیتهای موجود را در این حوزه مطرح و خواستار رفع مشکلات شدند.

سهیل سنقر

منبع :