نواحی و مناطق قالی بافی

معرفی دستبافته های قوم بهلولی قاینات (بخش هفدهم)

گزارش کار عملی مربوط به شناسایی و معرفی تولیدات قوم بهلولی قائنات


نظر به تغییر شیوه و سبک بافت بافندگان ایل بهلولی در منطقه زیرکوه قائن بنا به دلایلی که در بخش نظری نحقیق آورده شد و به علت ذهنی باف بودن تولیدات اصیل منطقه ،تصمیم بر این گرفته شد که جهت جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن این طرحها به مرور زمان ، نسبت به انتقال طرحها بر روی کاغذ شطرنجی و همچنین تهیه فایلهای کامپیوتری اقدام گردد لذا بهمین منظور ابتدا از تعدادی فرشهای قدیمی موجود عکسبرداری شد و سپس از روی عکسهای فوق اقدام به طراحی اولیه مدادی بر روی کاغذ شطرنجی و همچنین از طریق برنامه فتوشاپ بر روی کامپیوتر نمودیم و در مرحله بعدی طرحهای آماده شده رنگ امیزی و نقطه گذاری گردید.
در ذیل عکسهای فرشهای مربوطه و اقدامات انجام شده نشان داده شده است

 

مراحل پیاده نمودن نقشه بر کاغذ شطرنجی
انتخاب تعدادی حاشیه رایج و طراحی آن بر روی کاغذ شطرنجی

طرح گل مجمع یکی از طرح های اصیل منطقه می باشد که در گروه بندی طرحها در گروه طرح های قابی قرار می گیرد . برای طراحی این نقشه ابتدا از روی فرش بافته شده عکس تهیه گردید سپس اتود زنی و طراحی آن بر روی کاغذ شطرنجی انجام شد.

از حاشیه های رایج منطقه حاشیه"یا علی" می باشد که توسط بافندگان به این نام خوانده می شود و به کرات در تولیدات قالی استفاده می گردد لذا این حاشیه برای تعدادی از طرحهای متنی که می خواستیم طراحی نماییم انتخاب گردید.

 

منبع :