کلکسیون فرش

قالیچه سنه کردستان

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 130 * 205 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :