کلکسیون فرش

قالی کف ساده بیجار

اندازه 360 * 567 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :