نواحی و مناطق قالی بافی

بررسی انواع سرپرده با تاکید بر سرپرده ترکمن (9)

مشخصات سرپرده های ترکمن بدست آمده( بدون در نظر گرفتن نمونه های غیر ترکمن)1 2 3 4 5 6 7
قوم بافنده سرپرده ترکمن ترکمن ترکمن ترکمن ترکمنستان بلوچ ترکمن
اندازه (طول و عرض)

100

*70

110*65 100*70 110*60 140*80 110*45 70*36
اندازه ریشه ها 110 130 110 140 ریشه های میان کار 45 40 115
قدمت معاصر            

جنس مواد اولیه

(تار ، پود ، پرز)

پشم تاروپود پنبه، پرز: پشم پنبه، پشم پنبه، پشم پنبه، پشم پشم، پنبه، پشم پنبه، پشم

رنگ و نوع پود

(ضخیم و نازک)

قرمز(پود ضخیم) کرم(تک پود ضخیم) کرم(پود ضخیم و نازک) قرمز(تک پود ضخیم) پود قرمز(ضخیم و نازک) پود قرمز(تک پود ضخیم) پود قرمز(تک پود ضخیم)
گلیم باف شروع کار سوف سوف سوف سوف سوف سوف سوف
جنس و رنگ ریشه های تزئینی پشم_اکر،سرمه ای، سفید، لاکی سرمه ای، جگری اکر، سرمه ای، قرمز، سفید قرمز، سفید، سرمه ای قرمز، مشکی، سبز، نارنجی قرمز، سبز، اکر سرمه ای، قرمز، نارنجی، سفید
تکنیک بافت تخت تخت نیم لول تخت نیم لول تخت تخت
ارتفاع پرز 5 میلی متر 5 میلی متر 5 میلی متر 5 میلی متر 7 میلی متر 7 میلی متر 5 میلی متر
نوع گره ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی فارسی ترکی

رجشمار

(طولی و عرضی)

30*20 22*32 22*32 28*35 30*42 20*28 22*42
رنگ های مورد استفاده مشکی، سفید،     لاکی، نارنجی کرم، قرمز، سرمه ای، جگری، یشمی قرمز، سفید، نارنجی، سبز، خاکی سفید، مشکی، قرمز، نارنجی کرم، سبز، قرمز، مشکی، نارنجی قرمز، سبز، مشکی، سفید، قهوه ای قرمز، نارنجی، مشکی، سفید
  8 9 10 11 12 13
قوم بافنده سرپرده ترکمن ترکمن ترکمن ترکمن بلوچ قشقایی
اندازه (طول و عرض) 70*50 120*45 110*60 90*65 90*25 90*50
اندازه ریشه ها 100 40 120 120 140 130
قدمت            

جنس مواد اولیه

(تار ، پود ، پرز)

پنبه، پشم پنبه، پشم پنبه، پشم پنبه، پشم پنبه، پشم پنبه، پشم

رنگ و نوع پود

(ضخیم و نازک)

پود قرمز(تک پود ضخیم) قرمز(ضخیم و نازک) تک پود قرمز(ضخیم) تک پود قرمز(ضخیم) تک پود ضخیم پود کرم(ضخیم و نازک)
گلیم باف شروع کار سوف تک تار سوف سوف سوف سوف
جنس و رنگ ریشه های تزئینی قرمز، سفید، نارنجی، زرد، مشکی کرم، قهوه ای، سبز، قرمز مشکی، قرمز، سفید مشکی، قرمز، سفید نارنجی، قرمز، سرمه ای مشکی، قرمز، سفید
تکنیک بافت تخت نیم لول تخت نیم لول تخت نیم لول
ارتفاع پرز 5 میلی متر 7 میلی متر 5 میلی متر 5 میلی متر 5 میلی متر 8 میلی متر
نوع گره ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی

رجشمار

(طولی و عرضی)

22*30 28*36 22*32 22*30 22*32 30*32
رنگ های مورد استفاده قرمز، مشکی، سفید، نارنجی کرم، قرمز-سبز، قهوه ای، خاکی شیری، قرمز، مارمجی، مشکی، آبی سفید، کرم، قرمز، نارنجی، جگری، اکر، مشکی سبز، نارنجی، آبی، قرمز، قهوه ای، خاکی، سفید قرمز، آبی، سبز، خاکی، خردلی، سفید، مشکی

جدول 1:جدول مشخصات نمونه های جمع آوری شده

بر اساس جدول 1 مشخصات سرپرده های ترکمن بدست آمده (بدون در نظر گرفتن نمونه های غیر ترکمن) به شرح زیر می باشد:

- اندازه در سرپرده های ترکمن متغیر است.

- در اکثر آنها بدلیل معاصر بودن از پنبه برای تارو پود و از پشم برای خامه استفاده شده است و سرپرده تمام پشم به ندرت دیده می شود.

- رنگ پود تقریبا در تمام آنها قرمز است و استفاده از رنگ قرمز در متن بسیار رایج می باشد.

- گلیم باف شروع تمامی سرپرده ها سوف است.

- رجشمار بین 20تا30 می باشد

- اکثرا دارای تکنیک بافت تخت هستند و بافت نیم لول نیز دیده می شود.

- ارتفاع پرز در همه ی سرپرده ها کوتاه است(بین 5-7میلی متر).

- و اکثرا با استفاده از گره ترکی بافته شده اند.

منبع :