کلکسیون فرش

قالیچه کولیایی

سنقر ، غرب همدان ، پشم و پنبه ، اواخر قرن نوزدهم ، اندازه 359 * 582 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :