در حاشیه

به عمل کار برآید به سخندانی نیست (5)

برای فرش خراسان شمالی چه باید کرد؟


اما راهکارهای عملی برای توسعه کیفی فرش استان چیست؟ با توجه به قراین موجود حداکثر حدود 5000 تا 6000 بافنده در استان خراسان شمالی مشغول به بافت قالی هستند که تقریبا به نسبت مساوی مشغول به بافت قالی و قالیچه ترکمن، قالیچه و سفره کردی و طرح ها و نقوش سایر مناطق می باشند.

 

لذا در خراسان شمالی به دلیل تنوع دستبافته ها به نسبت خیلی از استان ها کار به هماهنگی و تلاش بیشتری نیاز دارد. قبل از هر مطلبی آرزومندم که روزی و روزگاری فرش و صنایع دستی در یک واحد سازمانی متمرکز و مقتدر مستقر شده و هر دو از این حالت بلاتکلیفی و ضعف سازمانی خارج گردد، مصداق نتایج تاسف بار جدا بودن فرش و صنایع دستی را میتوان در استان هایی همانند خراسان شمالی، ایلام، فارس و بسیاری از استانها میتوان مشاهده نمود لذا اولین گام در حهت ارتقای حایگاه فرش در خراسان شمالی هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی و ارائه هدفمند و هماهنگ خدمات و طبعاً نظارت هماهنگ است.

بسیاری از تشکلهای تولیدی فرش استان دارای دو مجوز هستند یکی از مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و دیگری از سازمان صنعت و معدن و تجارت (!!) .حتی مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام به تشکیل اتحادیه ای مستقلی برای گلیم و سفره های کردی نموده که این اتحادیه بازرگانی نقش موثری در خرید و فروش تولیدات دستباف استان اعم ازسفره و قالیچه داشته و دارد .بنابراین هماهنگ سازی و برخورداری از وحدت رویه در بین دستگاه های اجرایی استان از ضرورت های کاری است.

اداره یک نفره فرش استان توان تخصصی و مدیریتی لازم جهت سازماندهی و حمایت و تولیدگری فرش استان را ندارد لذا یکی از مهمترین اقدامات لازم جهت تقویت فرش استان بهبود و تقویت سازمانی و تشکیلاتی این اداره است. تشکلهای صنفی فرش استان نیز در شرایطی نیستند که بتوانند ضعف سازمانی اداره فرش را پر نمایند و بازوی اجرایی خوبی برای این اداره باشند. اگر دو مهم فوق الذکر محقق گردید در گام سوم برای هر یک از سیکلهای تولید فرش استان باید کار گروهی تخصصی تشکیل و تمامی خدمات و حمایت ها از طریق این کارگروه هدایت شود از مهمترین اقدامات این کار گروهی میتواند بازنگری در فرآیند تامین مواد اولیه فرش استان، تمرکز تولیدات بصورت کارفرمایی (حداقل از نظر مدیریتی )و پرهیز از پراکنده کاری و تولیدات خویش فرمایی خواهد بود ایجاد انجمن های تخصصی بالاخص انجمن طراحان فرش استان و تمرکز خدمات آموزشی به تقویت توان تخصصی دانش آموختگان و ناظرین و استادکاران فرش از دیگر ضروریات تقویت کیفی فرش استان است. هر اقدامی در جهت توسعه کمی آن در شرایط فعلی عملاً موقعیت کارگاه های بافندگان فعلی را هم به خطر خواهد انداخت.

عبدالله احراری

منبع :