در حاشیه

سیمای فرش در سال 93 !(2)

قسمت دوم:کاهش تقاضای داخلی و خارجی برای فرش


بزرگترین چالش قالی ایران که تاثیر بسیار نامطلوبی بر تمامی حرف مرتبط با فرش داشت کاهش تقاضای داخلی و خارجی برای فرش ایران بود. افزایش قیمت تمام شده قالی ایران،عدم تولید فرش متناسب با سلایق و نیازهای بازار، سیاست های انقباضی دولت در مقوله مسائل مالی و پولی، کاهش در آمدهای دولت از منابع نفتی، افزایش مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، افزایش تحریم ها و محروم شدن قالی ایران از بسیاری بازارهای خوب قالی، عدم تبلیغات هدفمند برای معرفی قالی ایران، افزایش چالش های اقتصاد جهانی، تغبیر سلایق و نیازهای مصرف کنندگان و بالاخره رقابت شدید انواع کف پوش ها عرص را برای فعالان قالی ایران بسیار تنگ نمود و نقطه اوج آن در طول سه دهه اخیر سال بود!
93 بازار قالی ایران نیز کمتر شاهد افزایش قیمت بود و تولیدکنندگان در بسیاری موارد مجبور شدند که قیمت تولیدات خود را به پایین ترین حد ممکن کاهش دهد. بطور مثال ذرع و نیم طرح قم بافت ایلام که در روزهای نخست سال 93 بین هشت تا نه میلیون تومان بفروش میرسید در روزهای پایانی سال در بازار ایلام به کمتر از 5 میلیون تومان کاهش یافت. کاهش تقاضا برای فرش دستباف حاشیه سود تولیدکنندگان را کم نموده و باعث بیکاری بسیاری از مشاغل مرتبط با فرش اعم از فروشندگان مواد اولیه، رفوگری، رنگرزی گردید. کاهش تقاضا در بازار فرش در روزهای پایانی سال تامین نقدینگی لازم برای انجام تعهدات کار برای تولیدکنندگان را بسیار مشکل نمود و اقدام مرکز ملی فرش ایران و صندوق مهر رضا برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مشکل گشای برخی تولیدکنندگان بود ولی متاسفانه روند پرداخت آن از طرف صندوق بسیار کند بوده است.

عبدالله احراری

منبع :