نمایشگاه ها و همایش ها

نمایشگاه فرش دستباف نایین افتتاح شد

سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف نایین روز دوشنبه افتتاح شد.


به گزارش ایرنا سهراب مظفر نجفی فرماندار نایین در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهارکرد:شناساندن و عرضه هرچه بیشتر صنایع دستی و هنر باستانی فرش دستباف ایرانی و حمایت از فرش بافان نایین از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

وی افزود: این نمایشگاه با 14 غرفه نمایش و عرضه انواع فرش و تابلو فرش دستباف دایر شده است.

رییس سازمان صنعت، تجارت و معدن نایین نیز گ: بیش ازگفت: 1500 تابلو فرش دستباف و بیش از 700 تخته فرش دستباف تولید اتحادیه های صنفی تولیدکنندگان، اداره ی فرش نایین، اتحادیه شرکت های تعاونی، کارگاه های متمرکز و نیمه متمرکز حاصل تلاش فرش بافان نایین است که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مسعود مطلبی گفت: این نمایشگاه تا12 فروردین دایر است.

شهرستان نایین با بیش از38هزار نفر جمعیت در140کیلومتری شرق اصفهان قراردارد.

خبرگزاری ایرنا

منبع :