کلکسیون فرش

قالیچه نقش هندسی فراهان

اندازه 136 * 194 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :