کلکسیون فرش

قالی گلدسته الله اكبر در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح  : گلدسته الله اكبر تاریخ بافت : 1371 ه . ش محل بافت : اصفهان

 

طراح : فیض الله صفدرزاده حقیقی و نوروز حفیظی

 بـافنـده : خانم آیتی

اهـدائی : حاج فیض الله صفدرزاده حقیقی

 نوع گره : نامتقارن

 رجشـمـار : 80 در 5/6 سانتیمتر

 ابـعـــاد : 145 * 412 سانتیمتر

 جنس تـار : ابریشم

 جنس پـود : پنبـه

 جنس پـرز : پشم وابریشم

نوع رنگ : طبیعی ،شیمیایی

طرح این قالی نمای یك مناره از مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان است كه به طرز زیبای و ماهرانه ای با استفاده از تكنیك رنگ (سایه روشن ) سه بعدی سازی شده است كه بیننده احساس زنده بودن اثر را دارد .پیچش عبارت اذان به دور گلدسته علاوه بر زیبای درخور تحسین طراح و بافنده ، اوج عظمت ندای الله اكبر مخلوق به خالق را می رساند .

منبع :