کلکسیون فرش

قالیچه نقش بوته ساروق

اندازه 127 * 195 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :