در حاشیه

سیمای فرش در سال 93 (6)

قسمت ششم: ثبات نسبی قیمت مواد اولیه فرش مواد اولیه فرش دستباف سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده آن را بخود اختصاص میدهد.

نسبت قیمت مواد اولیه به قیمت تمام شده فرش دستباف در سبک های مختلف متفاوت است. هر چه تراکم بافت بیشتر باشد و طرح و نقشه آن منحصر بفرد طبعاً نسبت قیمت مواد اولیه به قیمت تمام شده فرش دستباف کاهش و بالعکس در مورد قالی های تجاری معمولی و درشت باف سهم قیمت مواد اولیه به قیمت تمام شده افزایش می یابد. در نتیجه بسته به میران ارزش افزوده فرش نسبت قیمت مواد اولیه به قیمت فروش فرش بین 10 تا 40 درصد در نوسان است. قیمت مواد اولیه فرش دستباف نیز همانند هر کالای دیگری تحت تاثیر سیاست های پولی و مالی و بطور مشخص نرخ برابری ریال در مقابل دلار از یکطرف و میزان عرضه و تقاضا از طرف دیگر است. به دلیل اینکه در طول سال 93 شاهد تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز نبودیم و تقاضای زیادی هم با توجه به کاهش تولید فرش برای مواد اولیه وجود نداشت طبعاً قیمت مواد اولیه از ثبات نسبی برخوردار بود. در بین انواع مواد اولیه فرش بیشترین تغییرات قیمتی مربوط به انواع نخ ابریشم و کمترین تغییرات قیمتی مربوط به انواع خامه داخلی پشمی بود. امامتاسفانه از نظر کیفیت مواد اولیه عرضه شده به بازاربالاخص در بخش های قالی های تجاری همچنان سیر قهقرایی کیفیت مواد اولیه ادامه داشت. عرضه خامه های پشمی مشهور به خامه گازوییلی از واحد های کوچک پشم ریسی نجف آباد، عرضه و مصرف نخ چله و پود پنبه پیلی پلی استر، عرضه و استفاده از انواع الیاف مصنوعی بجای ابریشم از جمله مصادیق عمده سیر قهقرایی مصرف مواد اولیه نامرغوب در بافت قالی در طول سال 93 است. دور باطل استفاده از مواد اولیه نامرغوب و طرح های تکراری و فاقد جاذبه و تولید و فروش فرشهای دارای ارزش افزوده کم در طول سال 93 همچنان ادامه داشت اگر چه رکود بیش از حد و بی سابقه بازار بسیاری از این فله بافان را از گردونه تولید خارج کرد و برخی دیگر را به سمت تولید حرفه ای سوق داد و در واقع تنها مزیت دوران رکود همین نکته است که تولیدکنندگان را به طراحان حرفه ای نزدیکتر می نماید و نقش مدیریت و مشاوران خوب را برجسته تر!

ادامه دارد

عبدالله احراری

منبع :