نمایشگاه ها و همایش ها

اولین نمایشگاه بین المللی فرش و کفپوش خاورمیانه Middle East Covering

دوشنبه : 28-2-94 الی پنج شنبه 31-2-94 امارات متحده عربی دبی

منبع :