کلکسیون فرش

قالیچه میر

حومه ی بروجرد ، اندازه 215 * 128 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :