اخبار فرش

فراخوان نشریه طره درباره "فرش و آموزش دانشگاهی"

دوماهنامه طره در شماره آینده خود به موضوع فرش و آموزش دانشگاهی می پر‌دازد.

برپایه گزارش ارسالی از این نشریه به روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، از نویسندگان، پژوهشگران، استادان، دانشجویان و دانش آموختگان دعوت شده است تا درباره موضوع یاد شده نوشته هایی را که در دست دارند و مایلند این نکته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارند، تا 20 فروردین ماه ۱۳۹۴ به پست الکترونیکی طره به نشانی torreh.mag@gmail.com ارسال کنند.

محورهای پیشنهادی از این قرار است:
آسیب شناسی آموزش دانشگاهی فرش دستباف
وضعیت آموزش دانشگاهی فرش در دانشگاه‌های کشور
سرفصل دروس و منابع رشته فرش
ارتباط دانشجویان و دانش‌آموختگان فرش با بازار
گرایش‌های رشته فرش (بایدها و نبایدها)؛
و…
گفتنی است، علاقه مندان می توانند آثار خود را تا 20 فروردین سال جاری به نشانی torreh.mag@gmail.com ارسال کنند.

منبع : مرکز ملی فرش ایران

منبع :