کلکسیون فرش

قالیچه ساروق

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 124 * 188 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :