کلکسیون فرش

قالیچه مشک آباد (اراک)

اواخر قرن نوزدهم ، اندازه 319 * 381 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :