کلکسیون فرش

قالیچه لیلیان

اراک ، قرن بیستم ، اندازه 158 * 170 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :