کلکسیون فرش

قالیچه سجاده ای نقش اسلیمی کاشان

اوایل قرن هفدهم میلادی منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :