اخبار فرش

فرش دستباف کدام مناطق ایران ثبت جهانی شده است؟

سرپرست مرکز ملی فرش گفت: در سال گذشته 10 منطقه جغرافیایی فرش دستباف ایرانی ثبت جهانی شد و تاکنون 15 منطقه جغرافیایی فرش دستباف ایران به ثبت جهانی رسیده است.


به گزارش نامه نیوز، حمید کارگر، اظهار کرد:‌ از طرف سازمان جهانی مالکیت 10 منطقه جغرافیایی فرش دستباف ایرانی شامل مشهد،همدان، کاشمر، کاشان، کرمان، نائین، ساروق یزد، اردبیل و ترکمن گلستان به ثبت جهانی رسید.

وی افزود: در سال 1392 نیز پنج منطقه جغرافیایی فرش دستباف شامل تبریز، هریس، خوی، اصفهان وقم به ثبت جهانی رسیده بود.

کارگر در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از اتفاقاتی که در صادرات فرش دستباف در سال های اخیر تاثیر منفی داشت افزایش هزینه های حمل و نقل، بیمه ارسال فرش‌ها، دشواری نقل و انتقال ارز در تجارت فرش و مسائلی از این قبیل بود که پیامدهای غیر مستقیم تحریم‌های عمومی کشور بر حوزه فرش دستباف بود.

سرپرست مرکز ملی فرش اظهار امیدواری کرد که با لغو تحریم‌ها و کاهش هزینه‌های تجارت و بازرگانی فرش، در حوزه برون مرزی شاهد رونق صادرات فرش باشیم.
منبع: ایسنا

منبع :