کلکسیون فرش

قالی ابریشمی زربافت کاشان

اندازه 162 * 259 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :