اخبار فرش

رایزنی برای بهبود موزه فرش ایران

سرپرست مرکز ملی فرش ایران در گفت و گو با مدیرکل امور موزه های سازمان میراث فرهنگی خواستار توجه ویژه به وضعیت موزه فرش ایران شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران،حمید کارگر در دیدار و گفت و گو با محمدرضا کارگر که مهمان مرکز ملی فرش ایران شده بود از آمادگی مرکز متبوعش برای همراهی با اداره کل موزه ها در توجه هرچه بیشتر به موزه فرش ایران خبر داد.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران، قرار داشتن موزه فرش ایران زیر مجموعه میراث فرهنگی استان تهران را شایسته ندانست و گفت: خواست جامعه فرش کشور آن است که به موزه فرش ایران به جای نگاه استانی به صورت ملی نگریسته شود تا حمایت های بیشتری را از سوی سازمان میراث فرهنگی همراه خود کند.

حمید کارگر، همچنین از آمادگی مرکز ملی فرش ایران در همکاری های مشترک در حوزه های مختلف پژوهشی، نمایشگاهی، تبلیغاتی و علمی خبر داد و تبدیل موزه فرش از محلی برای تماشای فرش ها به پایگاهی برای انواع فعالیت های فرهنگی، هنری و علمی مرتبط با این هنر- صنعت را مطلوب دانست.

وی همچنین ضمن مطرح ساختن مباحث مرتبط با موزه های تخصصی فرش در استان های مختلف، خواستار پیگیری جدی پیشنهاد اداره هیات امنایی موزه فرش ایران شد که پیشتر با موافقت رییس سازمان میراث فرهنگی مواجه شده بود.

مدیرکل امور موزه های سازمان میراث فرهنگی نیز در این دیدار ضمن استقبال از توجه مرکز ملی فرش ایران به وضعیت موزه فرش، محورهای متعددی را برای همکاری های مشترک در این زمینه مطرح ساخت.

محمدرضا کارگر، هر دو موضوع ملی شدن موزه فرش و نیز هیات امنایی شدن آن را قابل پیگیری و اجرا دانست و از آمادگی معاونت میراث و اداره کل موزه ها برای آغاز همکاری های دوسویه خبر داد.

گفتنی است در این دیدار معاونتهای تحقیقات و آموزش و امور تولید مرکز ملی فرش ایران نیز به طرح دیدگاه های خود پرداختند و مقرر شد این مباحث تا مرحله اجرایی شدن دنبال شود.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :