کلکسیون فرش

قالیچه ترنجدار کاشان

نقش شاه عباسی ، ابریشم ، 1910 میلادی اندازه 139 * 205 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :