نواحی و مناطق قالی بافی

اقتصاد در فرش و تاريخ فرش روستای باغ آسيا شهرستان گناباد(بخش اول)

 وضعیت کلی روستاروستای باغ آسیا در قسمت شمال شهرستان گناباد واقع شده است که از شمال به روستای بیلند و از شرق به روستایمند و از غرب به شهرک صنعتی و از جنوب به شهر گناباد متصل است.


بیشتر در آمد مردم اهالی روستا از دامپروری، کشاورزی و قالی بافی تامین گشته و در کنار آن نیز مشاغل دیگری نیز همچون نانوایی و فروش دام و... به چشم می‌خورد.
این روستا دارای جاده آسغالته، آب لوله کشی، برق، تلفن است. در این روستا دو مدرسه ابتدائی، دو مدرسه راهنمائی و یک دبیرستان وجود دارد. این روستا دارای یک درمانگاه می‌باشد.

۲- وضعیت کشاورزی
مقدار زمین کشاورزی در این روستا ۳۵ هکتار می‌باشد. کشاورزی در این روستا از نوع سنتی و به صورت خورده مالکی است.
محصولاتی که در روستای باغ آسیا کشت و برداشت می‌شوند دو دسته‌اند:
الف) محصولاتی که جنبه خود مصرفی دارند. مثل سبزیجات، میوه و غیره..
ب) محصولاتی که برای فروش و عرضه به بازار کشت می‌شوند که کشاورزان با فروش آن‌ها سایر ما یحتاج زندگی خود را فراهم می‌کنندمانند زعفران.
میزان کل اراضی روستا ۳۵ هکتار می‌باشد و آبیاری زمینهای کشاورزی و باغات بوسیله دو قنات دیزق و زیرزمینی تامین می‌گردد که مدت زمان آبیاری هر ۱۵ روز یکبار است (مدار).
کشاورزی در این روستا فقط به صورت آبی کشت می‌شود و کشت دیم ندارد.

 

منبع :