کلکسیون فرش

قالیچه تصویری کاشان

پشم ، 1920 میلادی ، اندازه 131 * 209 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :