کلکسیون فرش

قالیچه ترنجدار کاشان طرح حیوان دار

پشم ، 1890 میلادی ، اندازه 140 * 200 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :