کلکسیون فرش

قالیچه نقش درختی کاشان

ابریشم ، 1860 میلادی ، اندازه 99 * 149 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :